PHP

Leestijd: 2 minuten

Wat is GDPR

GDPR staat voor de General Data Protection Regulation, in het Nederlands bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is een Europese wetgeving die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan en tot doel heeft de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers te versterken en te harmoniseren.

Voor websites betekent naleving van de AVG dat website-eigenaren en exploitanten moeten voldoen aan bepaalde vereisten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Enkele belangrijke aspecten van AVG-naleving op websites zijn:
Privacyverklaring Websites moeten een duidelijke en begrijpelijke privacyverklaring hebben. Waarin wordt uitgelegd hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en beveiligd. Gebruikers moeten gemakkelijk toegang hebben tot deze informatie.
Toestemming voor Gegevensverwerking Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens vereist meestal de expliciete toestemming van de gebruiker. Websites moeten gebruikers informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor deze worden gebruikt. En toestemming verkrijgen voordat de gegevens worden verwerkt.
Rechten van Gebruikers Websites moeten mechanismen bieden waarmee gebruikers hun rechten onder de AVG kunnen uitoefenen. Zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid.
Meldplicht Datalekken Website-eigenaren zijn verplicht om datalekken te melden aan de relevante toezichthoudende autoriteit en, in bepaalde gevallen, aan de betrokken gebruikers.
Cookiebeleid Websites moeten duidelijke informatie verstrekken over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Gebruikers moeten de mogelijkheid hebben om toestemming te geven voor het gebruik van cookies.
Privacy by Design en by Default Websites moeten het principe van ‘Privacy by Design’ en ‘Privacy by Default’ toepassen. Wat betekent dat privacy en gegevensbescherming vanaf het begin moeten worden ingebouwd in de ontwikkeling van de website.
Data Protection Officer (DPO) In sommige gevallen kan het nodig zijn dat een organisatie een Data Protection Officer (DPO) aanstelt, met name als de verwerking van persoonsgegevens complex is.

Naleving van de AVG is essentieel om boetes te voorkomen en om het vertrouwen van gebruikers in de bescherming van hun persoonsgegevens te waarborgen. Het is belangrijk dat website-eigenaren regelmatig hun gegevensverwerkingspraktijken herzien en indien nodig aanpassingen doen om aan de vereisten van de AVG te voldoen.

Tijd voor een (nieuwe) website? Neem dan contact op en ondek wat VisualXXPression voor je kan betekenen.

Lees ook de blog CMS

 

Als designer wil je de wereld een beetje mooier maken.